Welkom bij ARTTACK

 

Wat is ARTTACK?

 • ARTTACK is een initiatief van een groep verschillende kunstenaars en professionals. Zij ontwikkelen samen vanuit hun eigen disciplines kennis en kunde op het gebied van de kunst en vormgeving

 • Vanuit deze basis onderzoeken en bevorderen ze elkaars vakmanschap en delen de resultaten daarvan met elkaar en de maatschappij om hen heen.
  Het eigen bewustzijnsproces blijft in ontwikkeling en zorgt voor de vruchtbare grond en het fundament van de samenwerking.

Wat is kunst volgens ARTTACK?

 • ARTTACK ziet de kunst in al haar vormen als een uniek middel om mensen wakker te maken en aan te sporen om eens anders naar de werkelijkheid om ons heen Ie kijken.

 • ARTTACK is trots op de kunst en wil haar publiek graag meenemen in het proces van het maken, van idee naar uitvoering in de werkelijkheid.

 • Kunst geeft elke toeschouwer de unieke gelegenheid om met een nieuwe blik naar zichzelf in relatie met anderen te kijken.

 • Inspirerend en onderzoekend, bezield en kwetsbaar, indringend en speels. Kunst volgens ARTTACK nodigt je uit om opnieuw te leren kijken en over jezelf en het leven na te denken.

Wat wil ARTTACK?

 • ARTTACK heeft de ambitie om de komende jaren haar uitstraling te vergroten en om meer mensen te laten delen in hun ontwikkeling.

 • ARTTACK wil het initiatief nemen en nieuwe, onderscheidende projecten realiseren. Hierbij staat uitdrukkelijk de kwaliteit van de projecten voorop, niet het aantal projecten.

 • ARTTACK ziet het als haar taak om nieuwe perspectieven op de kunsten te laten zien en te ontwikkelen om het publiek in staat te stellen de waarden van de kunsten voor het leven zelf te ervaren ARTTACK wil daarmee aan zowel kunstenaars als hun publiek de gelegenheid geven om over de relatie tussen de kunst en het leven na te denken en te reflecteren.